Besøksadresse: Anne Moesgate 3, 2406 Elverum.

Side 4

Pinsekirkens historie

1950-1954 Filadelfia - Hamar / Elverum

I årsrapporten for 1950 skriver Ågot Nesseth at de igjen har hatt et nådeår fra Herren, selv om de ikke ser synlige resultater. Hun skriver at: ”Det er så få av oss”. Hun ber Gud fornye dem slik at de kan bli sjelevinnere. De har hatt stevne på Lundgård om sommeren med besøk av musikkvenner fra Vallset. Nyttårsaften er de våkenattsfest. Årsfesten holdes 7. januar 1951 hos fru Røn på Bæk, der mange av samlingene holdes denne tiden. På denne årsfesten sier Karl Halbakken opp sin stilling som forstander/ledende eldste. Det blir snakket litt om sammenslåing av menigheter med felles forstander. Det er nok mest stemning for å prøve og få egen forstander, og Thorleif Kristiansen kommer og blir her noen uker. De har imidlertid problemer med å skaffe ham husrom. Det blir i tilfelle i Hernes og det synes han er for langt fra Leiret, så han blir aldri ansatt som forstander. Det var få aktive medlemmer på denne tiden.
1.juli 1951 velges Fridolf Wettermark til forstander i Elverum pinsemenighet. Halbakken ble igjen eldstebroder sammen med Oddmund Engseth og Peder Stenberg. Fra nå av innføres eldstemøter før menighetsmøtene. I 1951 samles det også inn penger på liste for å gi til misjonsbåten Fredsbudet. Et imponerende tiltak for en menighet midt i et fylke helt uten kyststripe! Det blir også laget nye medlemskort dette året. På slutten av året 1951 blir det tatt beslutning om at menigheten igjen skal gå sammen med Filadelfia Hamar med Ragnvald Frøyshov som forstander. Fridolf Wettermark blir igjen eldstebroder. Det er årsfest 6.januar 1952. Forstander Frøyshov er tilstede. Det er barnevelsignelse av Harald Gustavsen. Ragnvald Frøyshov deltar heretter på alle menighetsmøter., og menigheten heter nå Filadelfia Elverum.
Møtene i Elverum beskrives som åndsfylte og inspirerende. Det er eldstebrødrene som leder møtene. De har vitnesbyrd, bønn, sang og brødsbrytelse. Det rapporteres også at nådegavene er i bruk. Ved inngangen til 1953 teller menigheten 39 medlemmer. Årsbudsjettet for 1952 er på kr.2917.-
I 1953 er det også en utbredt møtevirksomhet. Det rapporteres om møter i Leiret, v. Hernes, Sørskogbygda, Uthuslia, Kulbulia, Bergeberget, Julussmoen, Sagene Ring og Kynnvang.
Det er evangelist Odd Huseby som har skrevet årsrapporten for 1953 og han avslutter rapporten med:

Bønn ved årsskiftet

Takk vår Far i himmelen for den nåde at vi fikk være med i året som gikk. Takk for det som lykkedes ved din miskunnhet til tross for vår udugelighet. Tilgi oss vår lunkenhet og uforstand. Tilgi oss at vi ofte ikke var stille og lyttet til Åndens røst og veiledning. Hjelp oss å gå inn i de oppgaver som de åpne dører gir mulighet for. Hjelp oss til å handle selv i steden for å klandre andres arbeid. Hjelp oss til å be isteden for å trette. La Den Hellige Ånds rensende ild rydde bort og rense bort alt som kan hindre ditt verk og volde anstøt. Ta ved den samme ild bort alt som skiller oss fra deg og hverandre. Gjør våre føtter så raske som hindens, så vi kan skynde oss fram i din gjerning og på dine budords veie. I Jesu’ navn. Amen.
Årene 1954 - 1966 har vi ingen tilgjengelige referater fra . Det er mulig at de er arkivert på Hamar eller at vi hadde menighetsmøtene felles med Hamar. (Ved nærmere undersøkelse kommer det fram at papirene er tilintetgjort.)

Kontaktinformasjon
Pinsekirken Elverum
Besøksadresse: Anne Moes gt. 3
Postadresse: Torvmyrvegen 11, 2406 Elverum
post@pinsekirkenelverum.no
www.pinsekirkenelverum.no
+47 47783206
Nytt fra Pinsekirken
Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram