Besøksadresse: Anne Moesgate 3, 2406 Elverum.

Pinsekirkens historie.

Menigheten ble stiftet 13. februar 1927

Pinsekirken Elverum / Pinsekirkens historie
Tilbake til toppen