Besøksadresse: Anne Moesgate 3, 2406 Elverum.

Aktiviteter

Aktiviteter i Pinsekirken Elverum.

Pinsekirken Elverum har mange forskjellige aktiviteter for store og små. Gjennom aktivitetene møtes mennesker og relasjoner bygges. Noen av aktivitetene er ukentlige og andre er sjeldnere. Nedenfor presenteres noen av dem. Klikk på klaffene i venstre marg for mer info.

Gudstjenester

Hver søndag er det gudstjeneste i Pinsekirken. Vi liker variasjon, og det bærer våre gudstjenester preg av. Gudstjenestene er tilrettelagt for småbarnsfamilier, og under talen er det eget opplegg for barna i Pinderudstua, som er en del av kirkebygget. Vi jobber for at gudstjenestene skal være inspirerende. Alle våre gudstjenester på søndager begynner klokka 11.

Bibel og Bønn

Hver onsdag klokken 19.00 møtes vi til bønn og lovsang i Pinsekirken (med unntak av en onsdag i mnd hvor det er felles bønn for byen sammen med de andre kirkene). Her tilber vi Gud, og ber for Elverum, for viktige temaer og for mennesker som ønsker og trenger forbønn. Vi deler med hverandre og har en forholdsvis uformell agenda. Samlingen varer ca en time.

Fellesskap i små grupper

Pinsekirken Elverums visjon er å være en relasjonsorientert menighet. Til dette trenger vi mindre settinger hvor vi kan bli kjent med hverandre og bygge tette bånd. Vi har derfor etablert små grupper som møtes jevnlig, såkalte husgrupper, og disse er åpne for alle. Om du er nysgjerrig på tro er dette stedet for deg. Her kan vi dele tanker, erfaringer, utfordringer og gleder – rett og slett dele livet!
Målet for samlingene er å bygge gode relasjoner der vi kan bety noe for hverandre. Det skal være et sted også for den som enda ikke sier høyt at de tror på Gud, et sted hvor en ny kristen har mulighet til å vokse og utvikle troen og samtidig være inspirerende og utfordrende for folk som har kjent Jesus lenge.
Husgruppesamlingene foregår i hjemmene. Det er vanligvis samling annenhver uke i ca 1,5 time. De fleste spiser litt sammen mens praten går om tro og tvil, sorger og gleder som en ønsker å dele med andre.
Hvordan bli med i en husgruppe:
For å bli med i en husgruppe eller om du har noen spørsmål, ta kontakt med husgruppekoordinator Arild Skavern på telefon 97723955

Bønn

En onsdag i måneden er det felleskirkelig bønn for byen vår kl 19. Disse møtene rullerer mellom Metodistkirken, NRK-bygget (Normisjon), Den norske kirke og Pinsekirken. Her bes det blant annet for skoler, politikere, arbeidsplasser m.m. i Elverum. Plan for høsten 2020:

16. sept.: Pinsekirken

21. okt.: Den Norske Kirke i sentrum

11. nov.: Metodistkirken

9. des.: Normisjon, NRK-bygget

Barnekirke

Søndager har barna sitt eget møte. Fra ca kl. 11:30 - 12:30 samles barn i alderen 3 - 10 år i Pinsekirken til "søndagsskole". Aktivitetene er sang, lek og bibelfortellinger. Barnekirka har eget rom å boltre seg på i kirken. Det koster kr 100.-/år å delta. Det er ulike barneledere som tar seg av samlingen og alle lederne er pålagt å ha politiattest for å kunne være med her.

En gang i blant opptrer barna med barnegospel i gudstjenesten. Øvelsene skjer i Barnekirke-samlingene.

For spørsmål kontakt Barneleder Sissel Saucedo på telefon 92226847

Connect...

...er navnet på ungdomsgruppa vår. Med eget ungdomsstyre og eget lovsangsteam med ungdommer har vi en svært god gruppe med flotte og kreative ungdommer. Hver mandag møtes de i Pinsekirken for Connect bibel. Her møtes de til bibelundervisning, samtale, samvær og kveldsmat. Samlingen starter klokken 19.

Hver fredag har Connect sin egen "ungdomsklubb". Her er har de mange ulike aktiviteter. Det starter klokken 19:30. Connect har sin egen facebook gruppe. Connect er for ungdom fra ungdomsskolealder og oppover.

Kontaktinformasjon
Pinsekirken Elverum
Besøksadresse: Anne Moes gt. 3
Postadresse: Torvmyrvegen 11, 2406 Elverum
post@pinsekirkenelverum.no
www.pinsekirkenelverum.no
+47 47783206
Nytt fra Pinsekirken
Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram