Besøksadresse: Anne Moesgate 3, 2406 Elverum.

Pinsebevegelsen

Den norske og europeiske pinsevekkelse

Vi skriver begynnelsen til den norske og europeiske pinsevekkelse tilbake til perioden 1907-1910. Den daværende norske metodistpastoren, Thomas Ball Barratt, var på en innsamlingsreise i USA høsten 1906 da han kom i kontakt med et vekkelsesmiljø som gjenspeilte de samme åndelige manifestasjoner og fenomener som fant sted blant de første kristne i Jerusalem etter Jesu himmelfart og som omtales i Det nye testamente. Han opplevde selv å bli døpt i Den Hellige ånd og han talte i tunger. Dette vakte stor nysgjerrighet i datidens Kristiania (Oslo), og mange oppsøkte Barratts møter. I denne tiden pågikk møtene nesten dag og natt, og mange mennesker ble kristne.

Den første tiden: T. B. Barratt - døpt med ånd og ild

Den første norske pinsemenighet ble grunnlagt i Skien i 24. april 1908. Det kom til et brudd mellom pastor C. M. Seehuus som var pastor i baptistmenigheten i byen. Dette ansporet til grunnleggelsen av den første pinsemenigheten i landet. Hovedstaden ble et senter for pinsevekkelsen, og den fikk innflytelse også i andre europeiske land. Det var her vekkelsen startet, og predikanter og andre interesserte fra mange land besøkte Kristiania for å få del i den nye vekkelsen, som for mange var svar på en sterk åndelig lengsel som brøt fram på slutten av 1800-tallet og som førte til at mange begynte å be om et rikere kristenliv. Mange av de som kom hit og ble inspirert, reiste tilbake til sine hjemland og fikk mye å bety for pinsevekkelsen framvekst der.

T. B. Barratt var selvfølgelig selv svært aktiv i denne perioden. Han besøkte en rekke europeiske land og han var også på reise til India. Han underviste og la grunnlaget for den nye bevegelsen. Barratt startet også avisen"Korsets Seier", som den dag i dag er pinsebevegelsens hovedorgan i Norge (se nettsiden: www. ks.net). Den nye vekkelsen møtte sterk motstand fra flere hold. Barratt og hans bevegelse ble angrepet i en rekke aviser og gjort til latter som religiøse fanatikere. Mange kristne ville ikke ha noe med ham å gjøre.

Barratts forhold til sitt trossamfunn, metodistkirken i Norge, ble etter hvert såvidt anstrengt at Barratt ble bedt om å levere tilbake sine forkynnerlisenser. Dette var nok for ham en større skuffelse enn at den allmenne mannen i gata ikke ville ha noe med vekkelsen å gjøre

Kontaktinformasjon
Pinsekirken Elverum
Besøksadresse: Anne Moes gt. 3
Postadresse: Torvmyrvegen 11, 2406 Elverum
post@pinsekirkenelverum.no
www.pinsekirkenelverum.no
+47 47783206
Nytt fra Pinsekirken
Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram