Besøksadresse: Anne Moesgate 3, 2406 Elverum.

Barnekirke

Søndagsskole 2-8 år

Barnekirke er for barn i alderen 3 til 10 år, og foregår samtidig som søndagsgudstjenesten. Vi ønsker at barna får samlinger tilpasset sitt nivå, mens de voksne er på gudstjeneste. Målet er at søndagene skal være familiens dag - hvor Jesus står i fokus. Barnekirke koster 100 kroner i året å være med på.

Kontaktinformasjon
Pinsekirken Elverum
Besøksadresse: Anne Moes gt. 3
Postadresse: Torvmyrvegen 11, 2406 Elverum
post@pinsekirkenelverum.no
www.pinsekirkenelverum.no
+47 47783206
Nytt fra Pinsekirken
Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram