Besøksadresse: Anne Moesgate 3, 2406 Elverum.

TenTro

Frikirkelig konfirmasjon

Pinsekirken er tilknyttet det nasjonale programmet for frikirkelig konfirmasjon i Norge. Opplegget er kalt TenTro og er i vesentlig grad nettbasert. Les mer på www.tentro.no Tentro starter i oktober og har 20 samlinger før den store konfirmasjonsdagen 1. pinsedag. I programmet inngår også en større leirtur.

Påmelding kan gjøres via email ( post@pinsekirkenelverum.no) eller på telefon 913-06471 helt frem til midten av oktober. Det er gratis å delta på TenTro, men man må påregne å dekke utgifter til turer til selvkost.
Tentro er beregnet på aldersgruppen 9. klassetrinn.

Det er ikke riktig å kalle dette en konfirmantundervisning i ordets rette forstand. Fordi ordet konfirmasjon legger til grunn en bekreftelse av et dåpsløfte (av barnedåpen). Pinsekirken praktiserer ikke barnedåp. I stedet lar vi våre barn bli velsignet med forbønn når de er små. Vår "konfirmantundervisning" er derfor ikke tuftet på prinsippet om oppfølging av et løfte, men som en undervisning av nybegynnere i kristen tro.

Pinsebevegelsen tror at man må ta en personlig bestemmelse om tro før en kan døpes. I praksis vil dette si at vi ikke døper personer før de selv er i stand til å ta en slik bestemmelse (såkalt troende dåp).

Kontaktinformasjon
Pinsekirken Elverum
Besøksadresse: Anne Moes gt. 3
Postadresse: Torvmyrvegen 11, 2406 Elverum
post@pinsekirkenelverum.no
www.pinsekirkenelverum.no
+47 47783206
Nytt fra Pinsekirken
Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram