Besøksadresse: Anne Moesgate 3, 2406 Elverum.

Kristenlivet del 3

Hvorfor synder jeg nå som jeg er frelst?

Du har fortsatt din frie vilje etter at du blir frelst. Mennesket fikk jo kunnskap om godt og ondt da Adam syndet og spiste av treet som heter nettopp: Treet til kunnskap om godt og ondt. Det kunne ikke gjøres ugjort, derfor vet vi, og kan gjøre, det som er ondt. Djevelen fikk spillerom ved Adams fall i synd. Det ble slik at vi alltid vil ha trang til å synde. Bare det å være på jorden gjør oss på en måte besmittet med synd. Både kropp og sjel i våre kropper kan ha lyst til forskjellige ting. Disse lystene kan spille på lag med synden, dersom vi syns det kommer en ”fordel” ut av det som vi føler vi absolutt vil ha. Derfor kan en slett ikke stole på at det lysten i deg vil, alltid er noe godt. Noen kaller lysten i oss, for Gamle Adam, kjøttet eller kjødet. I kraft av at vi er i kroppene vil det derfor hende at det oppstår en strid inne i deg. Den Hellige Ånd i deg vil Guds vilje. Lystene i kjødet vil aldri Guds vilje. Derfor må en bringe lystene under lydighet mot Guds vilje. Når du for eksempel blir sint vil kanskje lystene at du skal slå noen! Det er ikke Guds vilje. En kan si at synden fortsatt kan leve igjennom lystene dine, men ikke i ditt indre menneske. Slik kan lystene få deg til å gjøre ting du egentlig ikke vil. Paulus forklarer dette i sitt brev til Romerne (Romerbrevet 7.15-25).
Se også Romerbrevet 6.6! Ser du det står: Slave under synden? Du er slave under synden når du ikke er frelst! Jeg skal forklare. Om du ser for deg en dra kamp om din viljes beslutning. Da har du på den ene siden kroppens lyster og begjær. På den andre siden ditt indre menneske, eller din ånd. I din ånd er Den Hellige Ånd. Lystene i kropp og sjel påvirker viljen din til synd, Den Hellige Ånd påvirker viljen din til gode gjerninger og kjærlighet. Du har derfor valgmuligheten og er fri til å velge mellom disse to. Før du blir frelst er det verre stilt! Da har du ikke Den Hellige Ånd i din ånd. I stedet har du det Paulus kaller et syndelegeme. Dette kan sies å være en isolerbar del av deg som menneske som er fullt av synd. Jeg sier isolerbar siden Jesus tilintetgjorde denne delen av deg ved soningen av din synd (1. Kor 5.17 og Rom 6.6). Tenk deg dra kampen igjen om din viljes beslutning. På den ene siden tankene, lystene og begjæret som trekker deg mot synd. På den andre siden syndelegemet som også trekker deg mot synd! Her har du intet annet valg å ta enn synden! Derfor er du slave under synden. Blir du frelst blir du fri fra dette slaveriet. Mange ukristne sier de gjør gode gjerninger og er like snille som de kristne er, ja kanskje snillere. Det stemmer sikkert, men til og med Djevelen kan helbrede mennesker! Gjøre tegn og under og tilsynelatende gode ting. Dette gjør ham ikke til en kristen, eller til en god person! Nei, men jeg tror på Gud sier mange, det får være nok. Djevelen tror på Gud, men han er ikke frelst! Djevelen vil ikke bekjenne med sin munn at Jesus er Herre i hans liv. Gjorde han det ville det bety at han underkastet seg Jesus. Han kan ikke gjøre det siden han er ondskapen selv. Derfor er heller ikke du en kristen bare i kraft av gode gjerninger og at du tror det finnes en Gud. Djevelen tror det mer enn du, og han skal brenne i helvete. Det er bekjennelsen av at Jesus er Herre i ditt liv som avgjør saken. Mener du å være en kristen, men ikke har bekjent dette, kan du være i fare for å ikke komme til himmelen. En må ha tatt imot Jesus som ens personlige stedfortreder, og ha bekjent dette for å være frelst og på vei til himmelen. Paulus skriver om dette i sitt brev til Efeserne. Se kap 2, vers 1-5. I vers 3 sier Paulus at den som ikke er frelst gjør etter det kjødet eller tankene vil. Er du frelst har du Den Hellige Ånd som rettesnor. Dette er en vesentlig forskjell.
Selv om du er frelst, må du øve deg i å ikke synde. Du må øve opp samvittigheten din ved å studere Guds Ord inngående og gjøre etter det som står der. Her har du en uvurderlig hjelp i Den Hellige Ånd som du fikk ved frelsen. Når du vet hva som er synd, må du slutte med det. Om du ved at du ikke forsto at du syndet (falt i synd), da omvend deg fra det, og be om tilgivelse. Slik vil du stadig lære hva som er rett og hva som er galt. Husk at det å leve i bevisst synd kan føre til at du blir plaget av den onde selv om du er en kristen. Synden ødelegger alltid noe for deg. Men husk også at en synd du har angret og bedt om tilgivelse for, er tilgitt. Det er ikke nødvendig å bringe en synd frem for Gud om og om igjen. Djevelen derimot vil sikkert minne deg på den så lenge du lever om han får lov til det. Legg alle tilgitte synder bak deg og ikke tenk, snakk, eller bekymre deg mer om dem.

Hvordan kan Gud være både Fader, Sønn og Hellig Ånd?

Mange har forsøkt å forklare dette uten å lykkes helt. Du må rett og slett bare akseptere at Gud er mye mer intelligent enn det vi er. Vi kan ikke forstå alt som har med Gud å gjøre mens vi er på jorden. Den eneste måten å finne ut dette på er derfor å bli frelst, forbli det og spørre når du kommer til himmelen. Allikevel peker jeg på noen sider.
Gud beskriver seg selv som ”oss”, i 1. Mosebok 1.26, og 3.22.
Gud er en Far. Gud er en Sønn. Gud er en Ånd. Det er bare èn Gud, men Guddommen består av Fader, Sønn og Hellig Ånd. Jesus er sønnen. Han levde på jorden fra år 0 til år 33 (Etter vår tidsregning). Jesus døde på et kors, og sto opp igjen, og reiste til himmelen (Kristi himmelfartsdag). Jesus sitter nå ved Faderen i himmelen. Men Jesu Ånd er på jorden. Jesu Ånd er Den Hellige Ånd. Guds Ånd er Den Hellige Ånd. Den Hellige Jesu og Guds Ånd er inne i din Ånd som er frelst. Det gjør at Den Hellige Ånd kan være mange steder samtidig så å si. Guds Ånd er ikke begrenset av tid, sted og avstand.
Det finnes nemlig en åndelig dimensjon av vår verden, eller i vår verden. Her er det helt andre lover enn naturlovene. Det er engler der, demoner, Djevelen og Gud, men vi ser ingen! I denne dimensjonen er Guds Ord et faktum. Ingen tviler på om Gud finnes i denne dimensjonen. Alle vet at det Gud har sagt det må skje.
Vi burde også alle innse dette usedvanlige viktige faktum: Det Gud har sagt det må skje!
Tror du det? Det kan i så fall forandre alt i din tilværelse. Guds Ord, trodd av mennesker – det må skje! Det er umulig at det ikke skjer.
Gud sørger selv for at han fullbyrder det han har sagt: Profeten Jeremia 1.12.

Kontaktinformasjon
Pinsekirken Elverum
Besøksadresse: Anne Moes gt. 3
Postadresse: Torvmyrvegen 11, 2406 Elverum
post@pinsekirkenelverum.no
www.pinsekirkenelverum.no
+47 47783206
Nytt fra Pinsekirken
Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram