Besøksadresse: Anne Moesgate 3, 2406 Elverum.

Kristenlivet del 2

Djevelen – hvem er han egentlig?

Djevelen var en gang en engel kalt Lucifer. Han var: Den strålende stjerne, og, Morgenrødens sønn. Han hadde en høy stilling i himmelen, men han ble misunnelig på Gud og bestemte seg for å gjøre seg selv lik Gud. Han ville ha Guds trone. Dette var totalt uakseptabelt slik at Gud støtte ham bort fra seg for evig. Han ble kastet ut fra himmelen og ned på jorden. Lucifer hadde nok en god del tilhengere i andre engler som sto med ham da han prøvde å innta Gud Den Allmektiges trone. Disse englene ble sammen med Lucifer kastet ut og kalles nå demoner, onde ånder eller falne engler. Etter utkastelsen fra himmelen kalles Lucifer stort sett Satan eller Djevelen, men også slangen, tyven, løgnens far, m.m. Tyven (Djevelen) kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge, sier Jesus.
Djevelen hater deg sterkt enten du er frelst eller ikke, men særlig om du er frelst. Det finnes intet godt i ham, intet! Djevelen hater alt som Gud har skapt. Han vil forsøke å plage deg og tilintetgjøre deg, lure deg og bedra deg. All sykdom og plage kom til menneskene ved Djevelen. Djevelen skal selv brenne i helvete og vil helst ha med seg så mange av Guds skapninger han kan. Hva velger du? Heldigvis er Djevelens makt over oss som er frelst brutt i Kristus. Han kan ikke gjøre oss noe om vi ikke selv tillater det da, gjennom for eksempel å synde og tvile på Gud. Djevelen kan sies å være vår fiende enten du er frelst eller ikke. Er du frelst har du riktignok intet å frykte fra den kanten, siden vi har fått makt over alt fiendens velde (Lukas evangelium 10.19). Han som er i meg som er frelst, er større enn han som er i verden. Dette innebærer at Gud er og blir større enn Djevelen. Siden Gud er i den som er frelst ved Den Hellige Ånd, vil den som er frelst alltid kunne seire over ondskapen.

Mister jeg min frie vilje når jeg blir frelst?

Nei det gjør du ikke. Du er og blir et selvstendig og fritt individ med en fri vilje. Du får faktisk mer fri vilje. Dette vil du forstå når du leser neste avsnitt (Hvorfor synder jeg nå som jeg er frelst?). Du har så fri vilje at du kan vende deg bort fra frelsen og bort fra Gud igjen om du vil det også! Men jeg kan ikke forstå hvorfor du når du er reddet fra noe forferdelig, skulle ønske deg det igjen? De eneste grunnene til å falle fra Guds frelse og benådning må være at en ikke forstår noe av det som er blitt undervist om i denne undervisningen eller i Bibelen. Eller at en har glemt hva livet med Jesus faktisk dreier seg om. Dette skjer utrolig nok med en del mennesker. De glir gradvis vekk fra Guds nærhet og livet med Jesus. Derfor kan det være en god regel å bekjenne stedfortreder avtalen (bønn til frelse) på side 4, jevnlig. De som ikke leser Bibelen er i en alvorlig faresone. Bibelen er Guds Ord. Du må aldri tro noe annet. Les Bibelen hver dag. Snakk med Jesus hver dag om alt som du tenker på. Det er bønn! Det er Guds Ord som gir deg tro. Mangler du tro på et område er løsningen å studere Guds Ord til du får troen. Tro er en gave du får, ikke noe du produserer selv.

Kontaktinformasjon
Pinsekirken Elverum
Besøksadresse: Anne Moes gt. 3
Postadresse: Torvmyrvegen 11, 2406 Elverum
post@pinsekirkenelverum.no
www.pinsekirkenelverum.no
+47 47783206
Nytt fra Pinsekirken
Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram