Besøksadresse: Anne Moesgate 3, 2406 Elverum.

Kristenlivet del 1

Hvor lang tid tar det å bli frelst?

Det tar mindre enn ett sekund. I fra samme øyeblikk som avtalen er inngått gjelder frelsen.

Hva er frelsesvisshet?

Frelsesvisshet innebærer at du vet at du er frelst, eller reddet, så lenge du forblir i Jesus Kristus. Å forbli i Kristus innebærer at bevarer din tro og bekjennelse, og at du lever et liv etter Jesu vilje. Visshet betyr noe du vet, en overbevisning, altså en kunnskap. Denne kunnskapen er basert på Guds Ord i Bibelen. Vil du ikke tro at Bibelen, ja hele Bibelen er Guds skrevne Ord til mennesket, vil du aldri få en full overbevisning om frelsen. Da må du eventuelt leve i håpet. Du må akseptere at Bibelen er Guds Ord, og at ALT som står der er sant. Er du fullt overbevist om dette, da vet du at du er reddet fra en evig atskillelse fra Gud. Er du overbevist vet du at du er det. Er du ikke overbevist, vet du det også. Da trenger du å studere mer om frelsen. Alle som er frelst kan få en grunnfestet visshet om at en er frelst.

Hvor lang tid tar det før en føler seg frelst?

Det varierer fra person til person ettersom hvor mye en leser om frelsen i Bibelen. Det er Guds Ord i Bibelen som gir deg overbevisning. Overbevisning gir følelser. Uten Bibellesning kan det ta lang tid å føle seg frelst. Følelsene har for øvrig lite med saken å gjøre. Tro (overbevisning) og bekjennelse er kriteriene. Føler du for eksempel at du har solgt bilen din og at den er borte om den fortsatt står hos deg? Nei, du vet den er solgt fordi en avtale er inngått. Slik også med frelsen. Å føle seg frelst vil eventuelt oppleves som glede, ydmykhet og takknemlighet over at du er reddet fra avgrunnen. Tenker du nok på hva frelsen faktisk innebærer ville det forbause meg om ikke alle følte glede. Les alt du kan finne om frelse i Bibelen. Dersom du tror det, vil følelsen komme etter hvert. Noen føler det umiddelbart, andre etter noen uker, ytterligere andre først etter flere år. Noen føler mye, andre føler lite. Følelsene kan derfor ikke settes som kriterium – stol på Guds Ord! La Guds Ord avgjøre om du er frelst.

Hva gjør jeg hvis jeg begynner å tvile på frelsen?

Dette vil skje med nesten alle før eller siden. Det er fordi Guds Ord om frelse er helt ulogisk og uforståelig dersom en ser det i et lys av naturlovene og den kunnskap du lærer på skolen. Gud har forutsagt at mange vil oppleve lærdommen om frelsen som dumhet.
(Se i Bibelen! 1. Korinterbrev 18-25). Skal du tro Gud, må du imidlertid anse mye av menneskers lærdom som dumhet. Stol ikke på menneskers visdom. Stol heller ikke på din egen forstand, eller forståelse av situasjonen. Bare Guds Ord er pålitelig dag etter dag. Djevelen vil prøve å stjele troen og frelsen fra deg. Djevelen hater at du er blitt frelst. Han er en tyv og løgner! Hører du på Djevelen blir det jo med deg som med Adam! Du blir skilt fra Gud. Se Johannes 10:10 Tyven (Djevelen) kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg (Jesus) er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Mange tar det faktisk som et tegn på at de er frelst, dette at en tviler litt. Det tyder på at Djevelen prøver å stjele noe du har. Han kan ikke stjele noe du ikke har! Så har du da frelsen! Den beste måten å bli kvitt tvil på er å lese Guds Ord. Troen kommer av Guds Ord og vil fordrive tvilen. (Romerbrevet 10:17).

Kontaktinformasjon
Pinsekirken Elverum
Besøksadresse: Anne Moes gt. 3
Postadresse: Torvmyrvegen 11, 2406 Elverum
post@pinsekirkenelverum.no
www.pinsekirkenelverum.no
+47 47783206
Nytt fra Pinsekirken
Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram