Besøksadresse: Anne Moesgate 3, 2406 Elverum.

Side 6

Nyere tid: Utvikling og mangfold

Fra 1960 årene har ikke Pinsebevegelsen opplevd noen store vekkelsestider, men har konsolidert sin plass som det ledende frikirkelige trossamfunn i Norge. Den har utviklet seg ved å styrke de indre strukturer, bygge opp stadig flere aktiviteter for folk i alle aldre, drive misjon i mange land og utvikle nye virkegrener. Unge og nye generasjoner har preget utviklingen, og det har skjedd en stor utbygging av barn- og ungdomsarbeidet. Men også pinsevekkelsen har merket tilbakegangen I den generelle oppslutningen om for eks. tradisjonelt søndagsskolearbeid. Derfor har nye virkemetoder blitt tatt i bruk. Du kan lese mer om dette på nettsiden til "Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg". Deres adresse er: www.pbu.no En rekke tilbud i form av ungdomsteam, skoleteam, folkehøgskoler og bibelskoler er blitt etablert.

Radio og TV-arbeid har også hatt en sentral plass i mange menigheter og har utviklet høy kompetanse også i produksjon av riksdekkende TV-programserier i første rekke i samarbeid med TV2. Lise og Ludvig Karlsen etablerte Evangeliesentrene som er en av de mest framgangsrike tiltakene innen frivillig norsk rusmiddelomsorg. Se mer om pinsebevegelsens forskjellige virkegrener og deres respektive hjemmesider under "Fellesarbeid" på hovedsiden. Når det gjelder status og statistikker for pinsebevegelsen i dag, se under "Fakta" på hovedsiden.

Kontaktinformasjon
Pinsekirken Elverum
Besøksadresse: Anne Moes gt. 3
Postadresse: Torvmyrvegen 11, 2406 Elverum
post@pinsekirkenelverum.no
www.pinsekirkenelverum.no
+47 47783206
Nytt fra Pinsekirken
Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram