Besøksadresse: Anne Moesgate 3, 2406 Elverum.

Side 2

1930-1939 De harde 30-åra- også for menigheten

I tiåret 1930-1940 holdes fortsatt møter i hjemmene. Familiene Hellebust og Nils Olsen nevnes ofte som møtested. Tradisjonen tro holdes det stevner hvert år, oftest på ettersommeren, unntatt i 1933. Det har også vært faste møter i Hernes. Det meldes imidlertid at tallet på medlemmer har gått ned igjen til 33. Tora Rugsveen og Karl Halbakken avlegger sine vitnesbyrd på årsmøtet i 1931. Som vanlig avsluttes med brødsbrytelse. Martha Bjøntegaard avslutter sitt referat slik: «I frimodig tillit til Gud går vi videre fremad idet vi sier til hverandre: - Fortsæt!»
I 1931 velges Karl Halbakken til eldstebroder. De beslutter å sløyfe bevertningen etter møtene mest mulig. I februar 1931 feirer menigheten 5-årsfest siden menigheten ble ordnet. På stevnet om sommeren deltar Laura og T.B. Barratt. Forstanderen er mye borte dette året grunnet reiser og endel sykdom. Olaf Rønningen innsettes som eldstebroder. I 1933 blir det for første gang ikke arrangert noe stevne, men Bjarne Nysæter virker nå noen uker i Hernes. Før jul deles det ut kr.40.- til trengende i menigheten. Nedgangstider rammer også menighetens medlemmer. Til misjonskassa kom det inn i året 1926 kr.657.- , i året 1935 kom det inn kr.100.-. Dette sier litt om nedgangstider og arbeidsløshet.
Menigheten lever og det rapporteres om dåp, åndsdåp og nådegaver i funksjon.
I 1934 velges Karl Halbakken til kasserer etter Nils Olsen. Det er igjen stevne med brødrene Rønseth , Heggelund og Nesbakken som talere. I 1935 nevnes for første gang «Sangkoret».
Fra Hernes meldes det om godt besøkte møter og årets stevne foreslås lagt dit. Oddmund Engseth innleder menighetsmøtet i februar 1935.
Menighetsmøtene holdes nå bare en gang i kvartalet, og det virker som om menigheten går litt på «sparebluss», MEN under over alle under: Midt i det hele blir man enige om å begynne en innsamling til en byggekasse !!
Løklien velges til kasserer for byggekassa.
I 1937 innsettes br. Enok Fugleseth til menighetstjener. Fra denne høsten blir menighetsmøtene igjen månedlige, og de forsøker å få leie et lokale i Leiret for offentlige møter. Julie Smestad velges til sekretær etter Martha Bjøntegaard. «Musikkvennene» er virksomme på møtene. Menighetens 10-årsjubileum feires den 13/2.
I 1938 blir Lovise Holtet valgt til kasserer for byggekassa. Våren 1938 er for første gang søndagsskolen tatt med i referatet. Den går godt. Det meldes om godt frammøte både på søndagsskolen og på møtene. Lovise Holtet velges til sekretær. Agnes Maståsen og Agnes Bjørnstad taler Guds Ord.
I julen 1938 arrangeres for første gang juletrefest for søndagsskolen. På årsmøtet for 1938 besluttes at navnet Elverum Frie Evangeliske Forsamling skal forandres til Elverum Pinsemenighet.
I 1939 virker Agnes og Fridolf Wettermark i menigheten og Oddmund Engseth velges til revisor. Det er krig i Europa og den nærmer seg Norge. Det rapporteres imidlertid ikke noe om den politiske situasjonen fra menighetens side, men selvsagt påvirkes forsamlingen også av dette i årene som kommer.

Kontaktinformasjon
Pinsekirken Elverum
Besøksadresse: Anne Moes gt. 3
Postadresse: Torvmyrvegen 11, 2406 Elverum
post@pinsekirkenelverum.no
www.pinsekirkenelverum.no
+47 47783206
Nytt fra Pinsekirken
Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram