Besøksadresse: Anne Moesgate 3, 2406 Elverum.

Formiddagskafè

Kultur og underholdning

Formiddagskafé

Den andre onsdagen i hver måned (med unntak av juni, juli og august) har kaféen åpent. Samlingene finner sted i Pinsekirkens sidesal, kalt Pinderudstua etter navn på tidligere eiere av gården. Underholdnigen er variert, men det er som regel en spesielt invitert gjest som kåserer om en kjent person, eller som har en spennende historie å fortelle. På kaféen serveres snitter, kaker og kaffe. Alt er gratis.

Loddsalg og trekning er en naturlig ingrediens i samlingen.

Navnet Kulturkafé beskriver godt innholdet i samlingene våre, sier primus motor for kaféen i Pinsekirken, Rolf Skavern senior. Han presiserer at Pinsekirken ikke legger skjul på det kristne budskapet under samlingene.

Formiddagskaféen har holdt på mange år, og trekker stadig til seg nye deltakere.
Kontaktinformasjon
Pinsekirken Elverum
Besøksadresse: Anne Moes gt. 3
Postadresse: Torvmyrvegen 11, 2406 Elverum
post@pinsekirkenelverum.no
www.pinsekirkenelverum.no
+47 47783206
Nytt fra Pinsekirken
Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram