Besøksadresse: Anne Moesgate 3, 2406 Elverum.

Bønn

Nærkontakt med Gud

Vi tror at bønn er avgjørende for all vår virksomhet i menigheten.

Hver onsdag kl. 19:00  er det Bibel og Bønn i Pinsekirken. Åpent for alle. Forbønnstjeneste.

En onsdag i måneden er det felleskirkelig bønn for byen vår. Disse møtene rullerer mellom Frelsesarmeen, Metodistkirken, Generalgården (Normisjon), Den norske kirke og Pinsekirken. Her bes det blant annet for skoler, politikere, arbeidsplasser mm i Elverum. Disse møtene avholdes den 2. onsdagen i hver måned kl. 19:00.

I tillegg til de faste bønnemøtene er det også forskjellige bønneaksjoner i løpet av året. Disse er gjerne både tverrkirkelige og nasjonale/internasjonale. Pinsekirken engasjerer seg i bl.a. disse årlige bønnekampanjene: Fasteaksjonen, Kvinnenes internasjonale bønnedag og Global Day of Prayer.

Jakobs brev 5, 16

Alle som ønsker det kan delta på bønnemøtene våre.

Vi praktiserer bønn for syke og har fått mange bønnesvar på dette området. Vi ber også for bønneemner som de fremmøtte ønsker at vi skal be om/for. Har du et bønneemne kan du sende det til oss her bonn@pinsekirken-elverum.com
For medlemmer av fellesskapet i Pinsekirken kan man også sende sms til 90168031 ved akutte forbønnsbehov.

Siden bønn forløser Guds kraft i våre liv og i menigheten, er vi opptatt av å be. Det er også sentralt for oss å innvie oss for Herren og søke hans vilje med våre liv. Samling i bønn gir styrke.

Kontaktinformasjon
Pinsekirken Elverum
Besøksadresse: Anne Moes gt. 3
Postadresse: Torvmyrvegen 11, 2406 Elverum
post@pinsekirkenelverum.no
www.pinsekirkenelverum.no
+47 47783206
Nytt fra Pinsekirken
Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram