Besøksadresse: Anne Moesgate 3, 2406 Elverum.

Side 7

Pinsekirkens historie

2003 PINSEKIRKEN ELVERUM

Da Rolf var på ferie ved Femund sommeren 1999 hadde han en visjon angående Filadelfia. Han så for seg å kunne få til et veldig bra flerbruksrom for menigheten ved å ta i bruk begge leilighetene i 1. etg. Man kunne få til en sal som kunne brukes til kafé, aktivitetsrom for barn, juniorer, ungdomsarbeide m.m. for å avlaste storsalen.
Dette ble lagt fram for eldsterådet og de var positive til tanken.
Etter tretti år er det skjedd store forandringer, og det er behov for å modernisere lokalitetene. Det ble også denne gangen vurdert mange alternativer, både å selge, å kjøpe nytt, leie, restaurere og utvide. Men på årsmøtet 27.februar 2002 ble det vedtatt og gå inn for sist nevnte alternativ.
Det ble vedtatt og investere i nytt dåpsanlegg og audiovisuelt utstyr. Ingeniør Helge Østby ble byggets arkitekt denne gangen, som for tretti år siden. Øyvind Gotehus ble leder for byggekomiteen.
Rett over nyttår 2003 er byggearbeidet i gang og menigheten «flytter inn» i Pinderudstua. Alle aktiviteter og møter blir nå holdt her, hvor de også ble holdt da vi kjøpte huset, men nå også i tillegg det som den gang var Karen Maståsens leilighet. Det kan til tider være noe trangt og kummerlig, men vi venter på noe nytt og bedre.
Stian Skavern gir ut månedlige menighetsbulletiner som deles ut til menighetens medlemmer. Det er nå bønnemøter hver onsdag både formiddag og kveld. Formiddagsmøtene er spesielt viet til bønn for Elverum by. Thea Weststeyn står som leder og initiativtaker til dette. Ragnhild Skavern starter en sang- og musikkgruppe som skal debutere ved innvielsen av det nyoppussede lokalet.
Den 10.mai 2003 arrangeres en menighetskonferanse på Hernes skole. Konferansen tar for seg menighetsvekst og er åpen for alle medlemmer. Konferansen ble en entydig suksess. Mange konstruktive forslag til framtidig drift ble fremmet. Utfordringen blir å omsette forslagene i praksis.
Det settes i gang en LYST (lyd-stol) - aksjon for å finansiere lydanlegg og nye stoler i den nyoppussede kirkesalen. Aksjonen ga ikke det økonomiske resultatet mange hadde håpet på. men eldsterådet har likevel gått inn for å bestille alt som inngikk i aksjonen.
Vår historie går mot slutten. Vårt valg av tittel er ikke tilfeldig. Dette skriftstedet fra 1.Samuels bok har gått som en rød tråd gjennom hele menighetens historie og fram til i dag. Sangen som Anders Olsen skrev i 1870, inspirert av dette ordet PR: - Hittil min Herre har hjulpet så vel, inntil i dag, til i dag -, er sunget flere ganger enn andre sanger i forbindelse med årsmøter - fester og menighetsmøter. Det har nesten blitt som et motto for menigheten. Vi vet ingen ting om framtiden, MEN vi har sagt det igjen og igjen, og vi kan si det i dag: HITTIL har Herren hjulpet oss!!

Kontaktinformasjon
Pinsekirken Elverum
Besøksadresse: Anne Moes gt. 3
Postadresse: Torvmyrvegen 11, 2406 Elverum
post@pinsekirkenelverum.no
www.pinsekirkenelverum.no
+47 47783206
Nytt fra Pinsekirken
Copyright © 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram