Underviser fra Filipperbrevet

Menigheten har i hele januar 2017 en taleserie over Filipperbrevet.

Undervisere er Pinsekirkens pastorpar Hege og Rolf Skavern i tillegg til David Aanje (bildet). Sistnevnte har en mastergrad i teologi fra Det Teologiske Menighetsfakultetet i Oslo. Han har jobbet som ungdomspastor i 10 år og er nå hovedpastor i Pinsekirken Livets Senter Hamar, og reiser som forkynner i inn- og utland.

Aanje underviser i Pinsekirken Elverum søndag 22. og søndag 29. januar.