Lørdagsbibelskole

Jens-Petter Jørgensen underviser når Pinsekirken arrangerer lørdagbibelskole 15. februar fra klokka 16 til 18. Det blir to undervisningsøkter med enkel servering i pausen.

Jens-Petter Jørgensen: lærer og journalist. Tilknyttet Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag 1970–73, ansatt i Det norske lutherske Indremisjonsselskap 1973–85, 1985–97 daglig leder av fornyelsesbevegelsen OASE. Jørgensen har spilt en viktig rolle innen den lutherske karismatiske bevegelsen og var en av initiativtakerne ved opprettelsen av OASE og dens første leder. Fra 1997 har Jørgensen vært ansatt som lærer ved Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand og han har også vært journalist i avisen Vårt Land. I seneste år lederutvikler og menighetskonsulent for Frikirkens Landsmisjon og for Willow Creek i Norge. Han har bl.a. utgitt Åndens gjerning i liv og tjeneste (red., 1977), Mulighetenes Gud (1986) og Forandring (1989). Kilde: Store Norske leksikon.