Konstituert som leder

Rolf Skavern er av menigheten innvilget et halvt års permisjon fra 1. juli til 31. desember. I samme periode er Tore Bjørn Ringås (bildet) konstituert som leder.