Jørgensen til Elverum

I midten av november får vi besøk av Jens Petter Jørgensen. Han har flere ganger tidligere besøkt Elverum og delt av sin visdom og erfaring. Jørgensen er kanskje mest kjent i kristen-Norge som stifter av og leder i 20 år av fornyelsesbevegelsen Oase. I tillegg har han reist over hele landet som bibellærer og inspirasjonsforkynner. Temaet for hans forkynnelse i Pinsekirken Elverum lørdag 12. og søndag 13. november er "Mye godt til gode hos Gud".