Jentelunsj

På kvinnedagen lørdag 8. mars inviterer Pinsekirken til jentelunsj klokka 12 til 14. Kristina Wøhni, Hilde Iren Borge Strøm og Lisbeth Mørch synger, og Hege Skavern (bildet) taler. Jentelunsjen er gratis, men det samles inn en frivillig kollekt.