Gudstjenester klokka 17

Fra og med søndag 27. oktober begynner alle våre søndagsgudstjenester klokka 17. Tidspunktet blir det samme hele året, uavhengig av sommer- og vintertid. Også våre formiddagsgudstjenester, som menigheten har hatt tradisjon for å avholde den første søndagen i hver måned, utgår. Tidspunktet skal heretter derfor være lett å huske!