Endrer gudstjenestetid

Det blir ikke lenger formiddagsgudstjenester i Pinsekirken. Alle våre gudstjenester på søndager vil starte klokka 17 uavhengig av sommer- og vintertid.

Det har i snart 9 år vært slik at Pinsekirken i hovedsak har hatt formiddagsgudstjenester den første søndagen i hver måned, og kveldsgudstjenester til litt forskjellige tider. - Nå ønsker vi å "strømlinjeforme" tidspunktene for at det skal bli lettere å huske tidene, og for at vi skal tilpasse oss ungdommene mer, forteller pastor Rolf Skavern jr. Det vil likevel bli noen få unntak i forbindelse med barnevelsignelser og TenTro-avslutninger og sommergudstjenestene i juli som også i fremtien vil begynne som nå, altså klokka 19.

Endringene vil tre i kraft fra og med november i år.