Blir trainee

Ida Bråthen (bildet) starter opp som trainee i Pinsekirken 1. august, for ett års engasjement. Hun kommer til å være særlig engasjert i barne- og ungdomsarbeidet. Ida blir også å høre som taler på noen gudstjenester.

Trainee er et begrep som ofte blir brukt om en nyutdannet som får en praksisperiode i en tidsbestemt periode. Dette er en ordning som har blitt mer og mer vanlig med årene. Direkte oversatt fra engelsk betyr trainee; praktikant, opplærings-kandidat eller aspirant.

Ida har det siste året vært elev ved Ansgar bibelskole i Kristiansand. Nå har hun flyttet hjem til Elverum, og har nyoppusset leilighet i Pinsekirken.