Bli med i et husfellesskap

Annenhver uke er det samlinger i ti ulike husfellesskap i regi av Pinsekirken. Hver husgruppe består av 8 til 12 personer.  - Her er hvem som vil velkommen, sier pastor Rolf Skavern, som understreker at man ikke trenger å være medlem av menigheten for å delta. Det finnes tilbud for alle aldre; ungdom og studenter, voksne og eldre. - Vi opplever at det er i husfellessakapene at troen utvikles. Her har vi temasamlinger og snakker om tro og tvil i skjønn forening, forteller Skavern.

Tilbudet er gratis og du melder din interesse via post@pinsekirkenelverum.no eller til noen i lederskapet i menigheten.