Helbred de syke

Vekst 2021

Velkommen til høstkonferansen Vekst 2021 i Elverum

Vi har gleden av å få besøk av Irene og Martin Cave fra IMI-kirken i Stavanger. Høstkonferansen blir høstens store satsing med ulike seminar (lederseminar, mv) og møteplasser.

Påmelding:

https://www.checkin.no/event/36240/vekst-2021-elverum

Program for VEKST 2021

Torsdag: 19:00 Lederseminar – åpent for alle

Fredag: 19:00 Åpningsmøte m/UNG-Lovsang

Lørdag:

12:00-13:00 Seminar 1

13:00 - 14:00 Pause med servering

14:00 - 15:00 Seminar 2

17:00 Kveldsmøte

Søndag:

11:00 Gudstjeneste

Deltageravgift:

Voksne: kr 250

Studenter/elever: kr 125

Gratis for barn under 16 år

Samuel Torres taler i Gudstjenesten 15. april kl. 17.00

Fokus på ekteskap

Lørdag 28. april klokken 11-15 setter vi fokus på ekteskapet. Da kommer Familiefokus på Grimerud (UIO). Her vil man få tips om hvordan få forholdet til å blomstre, hvordan fremelske det beste i hverandre og mye mer. Det vil bli tilbudt barnepass denne dagen. Det vil også bli enkel servering. Deltakelse koster 150 kroner per par.

 

Familiegudstjeneste 11. mars klokken 11

OBS! På søndag starter gudstjenesten kl. 11:00
Da er det familiegudstjeneste med sang og lek. Temaet er «valg» og det blir enkel lunsj etter gudstjenesten.
Passende for barn fra 0-100! 😄
Håper vi sees

 

Barnetimen blir Jesus Kidz

Barnetimen flyttes til søndager og bytter navn til Jesus Kidz. Siste Barnetime blir mandag 18. mars. - Kristent barnearbeid i PK forsvinner ikke! Derimot starter vi etter påske opp med Jesus Kidz! for barn i alderen 2 til 8 år, forteller barneleder Gunn-Elin Bakke.

Jesus Kidz blir på søndager fra klokka 17.15 til 18.15 da det er ettermiddagsgudstjeneste. De søndagene det er gudstjeneste klokka 11 er det ordinært barnepass slik vi kjenner et i dag. - Vi ønsker at barna får møter tilpasset sitt nivå, mens de voksne er på sitt møte. Målet er at søndagene nå blir famili- ens dag - hvor Jesus står i fokus, sier Gunn-Elin. Barnelederne i Pinsekirken håper at de som står på barnepassturnus i dag fortsatt ønsker å bidra som medhjelpere på Jesus Kidz. Til dere vil det komme mer informasjon etterhvert. - Kjenner du deg kallet til å være leder i barnearbeidet så er du hjertelig velkommen, oppfordrer Gunn-Elin.