Barnetimen blir Jesus Kidz

Barnetimen flyttes til søndager og bytter navn til Jesus Kidz. Siste Barnetime blir mandag 18. mars. - Kristent barnearbeid i PK forsvinner ikke! Derimot starter vi etter påske opp med Jesus Kidz! for barn i alderen 2 til 8 år, forteller barneleder Gunn-Elin Bakke.

Jesus Kidz blir på søndager fra klokka 17.15 til 18.15 da det er ettermiddagsgudstjeneste. De søndagene det er gudstjeneste klokka 11 er det ordinært barnepass slik vi kjenner et i dag. - Vi ønsker at barna får møter tilpasset sitt nivå, mens de voksne er på sitt møte. Målet er at søndagene nå blir famili- ens dag - hvor Jesus står i fokus, sier Gunn-Elin. Barnelederne i Pinsekirken håper at de som står på barnepassturnus i dag fortsatt ønsker å bidra som medhjelpere på Jesus Kidz. Til dere vil det komme mer informasjon etterhvert. - Kjenner du deg kallet til å være leder i barnearbeidet så er du hjertelig velkommen, oppfordrer Gunn-Elin.